ANOTHER REASON TO BE A MAN

Konto klienta

791 953 143 phone

POLITYKA PRYWATNOŚCI CZŁONKÓW PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO AC CLUB

 

 Zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Uprzejmie informujemy, iż firmy F. H New line Adriano Adrian Zdunek, MM Group sp.j. M. Zdunek, M. Zdunek, AM Group Zdunek sp. j., które wspólnie współdziałają w zakresie marki Adriano Calitri . przetwarzają następujący zakres Państwa danych osobowych: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Dane te były pozyskane w celach handlowych . W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest F. H New line Adriano Adrian Zdunek ul. Barona 30, 43-100 Tychy; MM Group sp. j. M. Zdunek, M. Zdunek ul. Barona 30, 43-100 Tychy;  AM Group Zdunek sp. j., ul. Barona 30, 43-100 Tychy. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Barona 30, 43-100 Tychy lub email: biuro@adriano.pl


2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu sprzedaży odzieży. Firma udostępnia także dane konieczne do zrealizowania umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej marki Adriano Calitri i współdziałających w jej obszarze firm i spóle, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom zakupionego towaru w ramach oferowanych przez firmę produktów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres korzystania z karty stałego klienta .

7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów, wysyłki newslettera za pośrednictwem e-mail i bramki sms, stanowiącymi tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki.


8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem Administratora – biuro@adriano.pl.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Z wyrazami szacunku, Administrator Danych Osobowych Adriano Calitri - F. H New line Adriano Adrian Zdunek, MM Group sp. j. M. Zdunek, M. Zdunek, AM Group Zdunek sp. j.

tpay
PFR